usługi

Badania Kliniczne

Posiadamy kompleksową ofertę w zakresie planowania, organizacji i monitorowania badań klinicznych. Angażujemy się zarówno w projekty komercyjne, jak i niekomercyjne (np. realizowane w ramach dotacji i grantów)

Opiniowanie założeń badań klinicznych

Pomoc w przygotowaniu wymaganej prawem dokumentacji badaniowej

Raportowanie i sprawozdanie z postępów badania

Koordynacja badań klinicznych w problematycznych ośrodkach

Zarządzanie procesem monitorowania badań klinicznych

Oddelegowanie CRA w ramach leasingu pracowniczego

Kontraktowanie i ustawienie systemów badaniowych (np. eCRF, IWRS)

Organizacja fazy „Start-up” badania (wybór i kontraktowanie ośrodków; przygotowanie submisji do Komisji Bioetycznej i URPL)

usługi

Badania Obserwacyjne

Posiadamy kompleksową ofertę w zakresie planowania, organizacji i monitorowania badań obserwacyjnych (nieinterwencyjnych).

Pomoc w publikacji wyników

Bieżący nadzór nad badaniem obserwacyjnym i koordynacja procesu zbierania danych

Ocena danego projektu w kontekście możliwości wykonania badania obserwacyjnego, zamiast badania klinicznego

Pomoc w przygotowaniu kluczowej dokumentacji badaniowej

Zainteresowała
Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami!